ถามแพทย์

 • มีอาการผอมลงมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เสี่ยงเป็นโรคอะไรไหม

 •  Bella Bella
  สมาชิก
  1-2ปีมานี้สังเกตเห็นว่าร่างกายตัวเองผอมลงมากกว่าแต่ก่อนจับมือตัวเองก็มีแต่กระดูกแขนก็ผอมมากมีแต่กระดูกแต่ก็ไม่มีอาการใดๆเลยอยากรู้ว่าเสี่ยงโรคหรือเปล่าหรือแค่ผอมลงเฉยๆ
  Bella Bella  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณBella Bella

   

  อาการผอมลงหรือน้ำหนักที่ลดโดยไม่ตั้งใจนั้น ต้องดูก่อนว่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ โดยน้ำหนักที่เรียกว่าลดอย่างมีนัยสำคัญทางการแพทย์คือลดมากกว่า 5% ของน้ำหนักตัวภายใน 1 เดือน หรือมากกว่า 10% ภายใน 3 เดือน

   

  หากลดอย่างมากผิดปกติจริง สาเหตุที่เป็นไปได้เช่น การรับประทานอาหารได้น้อยลงจากสาเหตุในทางเดินอาหาร เช่นคลื่นไส้ มีลำไส้อักเสบ ทำให้ไม่อยากรับประทาน มีวัณโรคปอด มักมีอาการไอเป็นเลือด เหงื่อออกกลางคืนร่วมด้วย มะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดใด ต้องดูว่ามีอาการเจาะจงไปยังอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งหรือไม่ โรคไทรอยด์เป็นพิษ กินจุ แต่น้ำหนักลด ใจสั่น มือสั่น ตาโปน โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น hiv หรือเป็นจากความเครียด ภาวะซึมเศร้าที่ทำให้ไม่อยากอาหาร

   

  ในเบื้องต้น พยายามดูแลสุขภาพทั่วไปให้ดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ สังเกตอาการ ถ้าผอมลงมากจริงๆร่วมกับมีอาการผิดปกติที่ระบบใดๆเพิ่มเติมด้วย ควรไปพบแพทย์

  Bella Bella  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณBella Bella

   

  อาการผอมลงหรือน้ำหนักที่ลดโดยไม่ตั้งใจนั้น ต้องดูก่อนว่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ โดยน้ำหนักที่เรียกว่าลดอย่างมีนัยสำคัญทางการแพทย์คือลดมากกว่า 5% ของน้ำหนักตัวภายใน 1 เดือน หรือมากกว่า 10% ภายใน 3 เดือน

   

  หากลดอย่างมากผิดปกติจริง สาเหตุที่เป็นไปได้เช่น การรับประทานอาหารได้น้อยลงจากสาเหตุในทางเดินอาหาร เช่นคลื่นไส้ มีลำไส้อักเสบ ทำให้ไม่อยากรับประทาน มีวัณโรคปอด มักมีอาการไอเป็นเลือด เหงื่อออกกลางคืนร่วมด้วย มะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดใด ต้องดูว่ามีอาการเจาะจงไปยังอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งหรือไม่ โรคไทรอยด์เป็นพิษ กินจุ แต่น้ำหนักลด ใจสั่น มือสั่น ตาโปน โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น hiv หรือเป็นจากความเครียด ภาวะซึมเศร้าที่ทำให้ไม่อยากอาหาร

   

  ในเบื้องต้น พยายามดูแลสุขภาพทั่วไปให้ดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ สังเกตอาการ ถ้าผอมลงมากจริงๆร่วมกับมีอาการผิดปกติที่ระบบใดๆเพิ่มเติมด้วย ควรไปพบแพทย์