ถามแพทย์

 • ผล MRI ของช่องท้องด้านบน แปลว่าอะไร

 •  Ple Jamroll
  สมาชิก

  รบกวนช่วยอ่านผล MRI ให้ด้ยครับ ขอบคุณมากครับ

   

  MRI UPPER ABDOMEN

  HISTORY; case abdominal dyscomfort

  TECHNIQUE UPPER ABDOMEN: Axial in & out of phase, FSE T2W and heavily                                                                   T2W with fat suppression;  

                                                                   Coronal true FISP

                                                                   Dynamic gMultihaqnce axial study with VIBE                                                                    techniques

  FINDINGS

  Liver and bile: Normal size, contour and mild fatty parenchyma.

                              No space taking lesion.

                              No bile duct dilatation. CBD is about 0.4cm Normalbile duct                                        excretion

                              Normal distended gallbladder containing high proteineceous                                      content without demonstrable stone.

  pancreas: normal size and enhancement.

  spleen: normal size

  KUB: Normal size and nephrogram. No demonstrable stone or hydronephrosis Bowel: No demonstrable mass or obstruction

  Aorta: Normal size aorta

  Node: No demonstrable adenopathy

  Peritoneum: No ascites or peritoneum nodule

  Lung: No demonstrable pulmonary nodules

  IMPRESSION; Mild fatty liver.

                              NO focal liver lesion,bile duct dilatation.

  Ple Jamroll  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Ple Jamroll

  จากผลการทำ MRI หรือเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าดังแนบมานั้น อ่านว่าทำให้ข้อบ่งชี้คือมีอาการปวดท้อง และทำบริเวณช่องท้องด้านบน

  โดยผลอ่านว่าขนาดตับปกติ ไม่มีตับแข็ง ไม่มีก้อนในตับ มีไขมันเกาะตับเล็กน้อย ไม่มีท่อน้ำดีที่ขยายตัวขึ้น ตับอ่อนปกติ ม้ามขนาดปกติ ไตขนาดปกติ ไม่มีนิ่วในไต ไม่มีก้อนในไต เส้นเลือดใหญ่ขนาดปกติ ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโต ไม่มีน้ำในท้อง ไม่มีก้อนผิดปกติในช่องท้อง ไม่เห็นก้อนใดๆในปอด

  สรุปคือมีเพียงแค่ไขมันเกาะตับเล็กน้อย โดยไม่มีความผิดปกติในตับ ไม่มีท่อน้ำดีที่ขยายออกอย่างผิดปกติค่ะ