ถามแพทย์

 • รบกวนแพทย์อ่านผลผล CT scan

 •  annonymous19
  สมาชิก
  ช่วยอ่านผลเอ็กซเรย์ปอดให้หน่อยค่ะ หลายปีแล้วจำผลวินิจฉัยไม่ได้ CT Chest CONTRAST ENHANCED CT SCAN OF CHEST HISTORY: R/O TB or fibrosis. The study reveals a 10x8mm well-defined nodular opacity in epicoposterior segment of LUL with minimal peripheral tree-in-bud pattern. Atelectasis and bronchiectasis of superior and posterior basal segment of LLL are noted. There is a 45x12x36mm tubular shaped hypodense lesion in lateral basal segment of LLL. No pleural effusion is observed. Trachea and main bronchi are patent. No significant enlarged mediastinal node is seen. Heart and great vessels are unremarkable. The included upper abdomen is unremarkable. No osteolytic or sclerotic lesion is observed. IMPRESSION: - A 10x8mm well-defined nodular opacity in epicoposterior segment of LUL with minimal peripheral tree-in-bud pattern, active infection should be aware. - Atelectasis and bronchiectasis of superior and posterior basal segment of LLL. is a 45x12x36mm tubular shaped hypodense lesion in lateral basal segment of LLL, likely mucoid impaction.
  annonymous19  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ annonymous19

  จากผลแนบเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่บริเวณในปอด โดยมีการฉีดสีร่วมด้วย 

  ผลอ่านพบว่ามีก้อนขอบชัดขนาด 10* 8 มิลลิเมตรอยู่ที่ปอดด้านซ้ายกลีบบน มีปอดที่ฟีบลงและหลอดลมที่บานออกบางส่วนที่บริเวณด้านบนและด้านหลังของปอดด้านซ้ายกลีบล่าง

  ไม่มีน้ำในเยื่อหุ้มปอดให้เห็น หลอดลมทั้งใหญ๋เล็กดูปกติดี ไม่มีก้อนตรงบริเวณในช่องอก หัวใจและเส้นเลือดขนาดใหญ่ดูปกติดี เห็นหน้าท้องส่วนบนบางส่วนซึ่งดูปกติ

  สรุปว่ามีก้อนขนาด 10*8 มิลลิเมตรขอบชัดที่บริเวณปอดด้านซ้ายกลีบบน ดูคล้ายกับมีการติดเชื้อ ส่วนตรงปอดที่ฟีบลงและหลอดลมที่บานออกบางส่วนที่บริเวณด้านบนและด้านหลังของปอดด้านซ้ายกลีบล่างนั้น น่าจะเกิดจากการมีเสมหะไปอุดตัน

  แนะนำการสอบถามผลกับแพทย์ที่ส่งตรวจโดยตรง เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อความผิดปกติที่อาจมีอยู่ได้ต่อไป