ถามแพทย์

 • อายุ 42 ไปตรวจมะเร็งเต้านมเนื้องจากคลำได้ก้อนมีผลของ รพ ที่สองรบกวนอธิบายค่ะ

 •  Aoao Jp
  สมาชิก

  เนื่องจากคลำเจอก้อนที่เต้านม จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนึงค่ะ คุณหมอคลำสัมผัสได้ว่ามีก้อน จึงส่งตรวจ แมมโมแกรม พร้อม อัลตร้าซาวน์ คุณหมออัลตร้าซาวน์แจ้งว่า ไม่มีก้อนอะไรที่ผิดปกติ ให้มาตรวจทุกปี (อายุ 42 ค่ะ) จากนั้นกลับมาที่คุณหมอที่คลำครั้งแรก คุณหมอขอติดตามผล 3 เดือน เพื่อเช็คดูว่าก้อนจะใหญ่ขึ้นไหม (ผลตวจ ฺBirads 1 ค่ะ) แต่ยังคงกัวลใจเลยตัดสินใจไปตรวจโรงพยาบาลที่ 2 (Birads 3) ผลตรวจตามนี้ค่ะ รบกวนคุณหมอช่วยพิจารณาด้วยค่ะ


  The study reveals scattered fibroglandular tissue of both breasts. Asymmetrical density is seen at upper part of left breast on MLO view and outer part of right breast on CC view. No discrete mass,architectural distortion or group of microcalcifications are found.The skin and nipples are unremarkable.Benign appearing lymph nodes are found at both axillae.


  Additional ultrasound shows no demonstrated mass at right upper inner and left upper inner quadrant (the suspicious area) A focal thickened duct is detected at outer part of left subareolar region, about 1.4x0.4 cm,without vascularity. A tiny cyst, about 0.2 cm, is found at left outer quadrant.

  IMPRESSION :
  - Scattered fibroglandular tissue of both breasts with a tiny cyst in left breasts.
  - Asymmetrical density at upper of left breasts and outer part of right breast, with US showing no nodule: benign such as fibroglandular tissue
  - A focal thickened duct is detected at outer part of left subareolar region : probably benign nodule.

  ACR BI-RADS : 3 probably benign findings . Six month bilateral mammogram is advised.

  หมายเหตุ : คุณหมอโรงพยาบาลที่ 2 แจ้งว่าสิ่งที่ผิดปกติคือ ท่อน้ำนมหนาค่ะ รบกวนถามคุณหมอดังนี้นะคะ
  1.probably benign ทางการแพทย์มีความหมายว่าอะไรค่ะ (probably benign nodule / probably benign findings)
  2.วันที่ไปตรวจ มีประจำเดือนพอดี (รู้หลังตรวจเสร็จแล้ว) มีผลกระทบในการตรวจไหมค่ะ
  3.Birads 3 อันตรายไหมค่ะ มีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้ไหมค่ะ
  4.without vascularity คำนี้้แปลได้ว่า ปราศจากเลือดไปหล่อเลี้ยง ได้ไหมค่ะ
  5.No discrete mass,architectural distortion or group of microcalcifications are found แปลว่า ไม่พบก้อน,ลักษณะผิดรูป หรือ กลุ่มของหินปูน ถูกไหมค่ะ
  6.Asymmetrical density คำนี้แปลว่าอะไรค่ะ
  7.จากผลตรวจอันตรายไหมค่ะ

  ขอบคุณคุณหมอล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะคะ 

   สวัสดีคะคุณ Aoao Jp

  การตรวจพบเรื่องของก้อนจริงค่ะ 

  1.probably benign ทางการแพทย์มีความหมายว่าอะไรค่ะ (probably benign nodule / probably benign findings)

  ความหมายคือ มีแนวโน้มค่ะ คือ มีแนวโน้มน่าจะเป็นแค่เรื่องของก้อนที่ไม่ใช่มะเร็งค่ะ 

  2.วันที่ไปตรวจ มีประจำเดือนพอดี (รู้หลังตรวจเสร็จแล้ว) มีผลกระทบในการตรวจไหมค่ะ

  ไมเกี่ยวข้องกับการมีประจำเดือนค่ะ เพราะถ้ามีก้อนอยู่แล้วแล้วก้อนไม่เคยยุบในช่วงรอบเดือนก็คงเป็นก้อนที่เต้านมจริงๆค่ะ แต่แพทย์อาจจะพบว่ามีการบวมขึ้นของสวนอื่นค่ะ 


  3.Birads 3 อันตรายไหมค่ะ มีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้ไหมค่ะ

  การแบ่งการตรวจเต้ามนมค่ะ ออกเป็นทั้งหมด 7 เกรดค่ะดังนั้ค่ะ 

  0- incomplete  ไม่สามารถอ่านได้

  1-negative ไม่พบ

  2-benign findings ตรวจพบว่าปกติ

  3-probably benign อาจจะเป็นก้อนที่ปกติ

  4-suspicious abnormality ส่งสัยว่ามีความผิดปกติ

  5-highly suspicious of malignancy ส่งสัยว่าเป็นเนื่อเยื่อร้าย

  6-known biopsy with proven malignancy ให้ตัดชิ้นเนื้อตรวจเพราะสงสัยเรื่องมะเร็ง

  ของคุณอยู่ในเกรดที่สี่ ยังไม่ต้องทำอะไรค่ะ ให้แนะนำทำ mamogram ทุก สามถึงหกเดือน

  4.without vascularity คำนี้้แปลได้ว่า ปราศจากเลือดไปหล่อเลี้ยง ได้ไหมค่ะ

  ไม่มีเลือดเข้าไปที่ก้อน ความหมายคือ ก้อนไม่มีการเจริญเติบโตหรือได้รับการเลี้ยงดูจากร่างกายค่ะ 


  5.No discrete mass,architectural distortion or group of microcalcifications are found แปลว่า ไม่พบก้อน,ลักษณะผิดรูป หรือ กลุ่มของหินปูน ถูกไหมค่ะ

  ก้อนไม่ได้มีลักษณที่อาจจะเป็นมะเร็งค่ะ


  6.Asymmetrical density คำนี้แปลว่าอะไรค่ะ

  ลักษณทั้สองข้างมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน คือ อาจจะบอกว่าเป็นถุงน้ำ หรือว่าเป็นก้อนที่มีลักษณะต่างๆกัน
  7.จากผลตรวจอันตรายไหมค่ะ

  แนะนำปรึกษากับแพทย์ค่ะ เนื่องจากต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องค่ะ

  อย่างไรก็ตามอาจจะทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง สามถึงหกเดือน หรือ อาจจะลองปรึกษาเรื่องการผ่าเอาก้อนออกมาตรวจก็ได้ค่ะ