ถามแพทย์

 • ผลเลือดพบเม็ดเลือดขาวชนิด PMN สูงและเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte ต่ำ แปลว่าอะไร

 • สงสัยค่ะพอดีไปเจาะเลือดมา PMN 92.9% แปลผลว่า Hi Lymphocyte 5.3% แปลผลว่า low มีผลอะไรไหมคะ
  ภูษณิศา ทาสี  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ภูษณิศา ทาสี

  ผลเลือดดังกล่าวมานั้น น่าจะเป็นการตรวจดูค่าความสมบูรณ์ ทั้งปริมาณและคุณภาพของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด

  โดยตัวเม็ดเลือดที่ถามมานั้น เป็นชนิดของเม็ดเลือดขาว ซึ่งจะต้องดูปริมาณโดยรวม หลังจากนั้นค่อยมาดูว่าเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดเช่น PMN หรือ lymphocyte ดังกล่าวมานั้นมีเปอร์เซ็นต์เท่าไร ผิดไปจากปกติหรือเปล่า

  โดยการมีเม็ดเลือดขาวชนิด PMN สูง หรือที่เขียนว่า Hi นั้น อาจบ่งบอกถึงการมีการติดเชื้อกลุ่มแบคทีเรียในร่างกาย ส่วนการมีเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte เขียนว่า low นั้นไม่ได้บ่งบอกอะไรชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามจะต้องดูปริมาณค่าเม็ดเลือดขาวโดยรวมด้วยจึงจะบ่งบอกได้ว่าน่าจะมีการติดเชื้อหรือไม่ และที่สำคัญที่สุดต้องซักประวัติตรวจร่างกายโดยแพทย์ร่วมด้วยค่ะ แนะนำการกลับไปพบแพทย์ที่ส่งตรวจเลือดเพื่อสอบถามการแปลผลค่าเลือดอีกครั้ง

  ภูษณิศา ทาสี  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ภูษณิศา ทาสี

  ผลเลือดดังกล่าวมานั้น น่าจะเป็นการตรวจดูค่าความสมบูรณ์ ทั้งปริมาณและคุณภาพของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด

  โดยตัวเม็ดเลือดที่ถามมานั้น เป็นชนิดของเม็ดเลือดขาว ซึ่งจะต้องดูปริมาณโดยรวม หลังจากนั้นค่อยมาดูว่าเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดเช่น PMN หรือ lymphocyte ดังกล่าวมานั้นมีเปอร์เซ็นต์เท่าไร ผิดไปจากปกติหรือเปล่า

  โดยการมีเม็ดเลือดขาวชนิด PMN สูง หรือที่เขียนว่า Hi นั้น อาจบ่งบอกถึงการมีการติดเชื้อกลุ่มแบคทีเรียในร่างกาย ส่วนการมีเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte เขียนว่า low นั้นไม่ได้บ่งบอกอะไรชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามจะต้องดูปริมาณค่าเม็ดเลือดขาวโดยรวมด้วยจึงจะบ่งบอกได้ว่าน่าจะมีการติดเชื้อหรือไม่ และที่สำคัญที่สุดต้องซักประวัติตรวจร่างกายโดยแพทย์ร่วมด้วยค่ะ แนะนำการกลับไปพบแพทย์ที่ส่งตรวจเลือดเพื่อสอบถามการแปลผลค่าเลือดอีกครั้ง