ถามแพทย์

 • อายุ 28 ปี ตรวจเลือดไม่ทราบว่าเป็นโลหิตจางไหม กินยาโฟลิคแล้วไม่ดีขึ้น

 •  Phatsha
  สมาชิก
  คุณหมอคะ เพิ่งตรวจเลือดCBC ในวันที่5/11/64 เพศหญิง อายุ 28ปี ผลเลือด wbc 7.54 rbc4.63 hb11.5 hct35.5 mcv76.7 mch24.8 mchc32.4 rdw14.2 plt408 Anisocytosis:few Microcytosis:few ก่อนหน้านี้ได้รับโฟลิคจากคุณหมอมาทานต่อเนื่อง1เดือน แต่ค่าrbc hb hct mcv mch กลับตกลงจากเดิม ไม่ทราบว่าปกติรึเปล่าค่ะ ผลเลือดนี้ถือว่าร่างกายกำลังเข้าสู่เลือดจางไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Phatsha,

                     จากผลการตรวจเลือด CBC (complete blood count) เป็นการตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ประกอบด้วย

                  1.ค่าเม็ดเลือดขาวรวมทุกชนิด (white blood cell count, WBC) ค่าปกติในผู้ใหญ่ คือประมาณ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร ซึ่งหากตรวจได้ 7,540 ก็ถือว่าปกติดีค่ะ

                   2. จำนวนเม็ดเลือดแดง (rbc) ในผู้หญิง ค่าปกติคือ 4.2 - 5.4 ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 4.63 ถือว่าปกติดี

                   3. ค่าฮีโมโกลบิน (Hb) ที่ปกติในเพศหญิงจะอยู่ที่ 12-15 g/dl ซึ่งหากตรวจได้ค่า 11.5 ถือว่าต่ำกว่าปกติเล้กน้อย

                   4. ค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT) ค่าปกติในเพศหญิงจะอยู่ที่ 36%-48% ซึ่งหากตรวจได้ค่า 35.5% ถือว่าต่ำกว่าปกติเล็กน้อย

                   5. ค่า MCV หรือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติ คือ 80-100 fl ของคุณได้ 76.7 ถือว่าน้อยกว่าปกติ

                   6. ค่า MCH หรือค่าปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCH คือ 27-33 pg ของคุณได้ 24.8 ถือว่าน้อยกว่าปกติ

                   7. ค่า MCHC คือค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCHC 31 - 35 g/dl ของคุณได้ 32.4 ถือว่าปกติดี 

                     ส่วนการพบเม็ดเลือดแดงมีรูปร่าง Ansiocytosis และ microcytosis  ถือว่ามีรูปร่างของเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติเล็กน้อย

                   8. ค่าเกร็ดเลือดปกติในผู้ใหญ่คือ 150,000-450,000 ต่อไมโครลิตร ของคุณได้ 408,000 ถือว่าปกติดี

                  ดังนั้น โดยสุรปแล้ว ถือว่ามีภาวะโลหิตจางเล็กน้อยค่ะ ซึ่งสาเหตุมีได้หลากหลาย เช่น

                   - ขาดสารอาหารจากการทานไม่เพียงพอ เช่น ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก วิตามินบี 12 โปรตีน

                   - การเสียเลือดเรื้อรัง เช่น ประจำเดือนมามาก มีเลือดประจำเดือนกะปริดกะปรอย เป็นริดสีดวงทวารและมีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดเป็นบ่อยๆ 

                    - เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ติดเชื้อ HIV วัณโรค โรคติดเชื้อเรื้อรังต่างๆ โรคไตเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ตนเองชนิดต่างๆ โรคมะเร็งต่างๆ เป็นต้น

                    - เป็นพาหะธาลัสซีเมีย 

                   เป็นต้น

                   ดังนั้น หากยังไม่เคยตรวจหาสาเหตุ ก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุก่อนค่ะ เพราะหากไม่ได้เกิดจากการขาดโฟลิก การทานกรดโฟลิกไป ก็อาจไม่ได้ช่วยอะไรค่ะ