ถามแพทย์

 • อายุ 30 ปี ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพ ผลผิดปกติ 3 อย่าง คือ MCV, MCH, MCHC ต้องรักษาไหม

 •  Narachata Daicharoensuk
  สมาชิก

  สอบถามครับผมไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพมา มีผลผิดปกติ 3 อย่าง คือ mcv=58.3 mch=17.3 mchc=29.7 ผมอายุ 30ปีเพศชาย คำถามคือ 1.ค่าที่ออกมาถือว่าผิดปกติมากไหมครับ 2.จำเป็นต้องทำการรักษาไหม 3.แล้วจะสามารถดูแลตัวเองเพิ่มเติมอย่างไรได้บ้างครับ

  ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Narachata Daicharoensuk,

                        การตรวจเลือดดูค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จะมีทั้งค่าเม็ดเลือดขาว เกร็ดเลือด และค่าเม็ดเลือดแดง ซึ่งประกอบด้วยค่าจำนวนเม็ดเลือดแดง  ค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hematocrit) ค่า Hemoglobin ค่า MCV, MCH, MCHC

                       โดยค่า MCV คือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ซึ่งค่าปกติ คือ 80-100 fl

                       ค่า MCH หรือค่าปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCH คือ 27-33 pg

                       ส่วนค่า MCHC คือค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCHC 31 - 35 g/dl

                       ดังนั้น หากตรวจได้ค่า MCV=58.3, MCH=17.3 และ MCHC =29.7 ถือว่ามีขนาดเม็ดเลือดแดงที่เล็กกว่าปกติ และมีปริมาณฮีโมโกลบินที่น้อยกว่าปกติ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหรือเป็นพาหะหรือโรคธาลัสซีเมียก็ได้ ดังนั้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมว่าเกิดจากสาเหตุใดค่ะ ส่วนการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุรวมถึงระดับความรุนแรงของภาวะโลหิตจาง ซึ่งจะดูจากค่า Hematocrit และ Hemoglobin เป็นหลักค่ะ