ถามแพทย์

 • ผลตรวจ ThinPrep (คัดกรองมะเร็งปากมดลูก) แบบนี้หมายความว่าอย่างไร อันตรายหรือไม่

 •  selfdev
  สมาชิก

  สวัสดีครับ

  พอดีว่าผมกับแฟนไปตรวจสุขภาพประจำปี และมีผลการตรวจของแฟน (อายุ 39 ปี) ThinPrep ที่หมอไม่ได้อธิบายให้ฟังครับ ไม่ทราบว่าหมายความว่าอย่างไรครับ และอันตรายมั้ยครับ

  ThinPrep

  Satisfactory

  Negative for intraepithelial lesion or malignancy

  Presence of endocervical / transformation zone component

  selfdev  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ selfdev

  จากผลที่ให้มาเป็นผลการเก็บเยื่อบุจากบริเวณปากมดลูกไปตรวจคัดกรองหาความผิดปกติ หรือที่เรียกว่าการทำ pap smear เพื่อช่วยคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก หรือความผิดปกติของปากมดลูกอื่นๆ

  จากผลที่แนบมานั้น อ่านว่า สามารถแปลผลได้จากเนื้อเยื่อตัวอย่างที่เก็บมา เป็นเนื้อเยื่อบริเวณรอยต่อปากมดลูกที่เป็นบริเวณที่เหมาะสมแก่การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และไม่พบว่ามีเนื้อเยื่อที่มีลักษณะเป็นมะเร็งค่ะ

  แนะนำการกลับไปทำ pap smear ต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก