ถามแพทย์

 • ผลตรวจเลือดพบมีไขมัน cholesterol ในเลือดสูง เม็ดเลือดขาวต่ำ ค่าความเข้มข้นเลือดต่ำ ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

 •  Arisa Schulz
  สมาชิก
  ไปตรวจเลือดมาของประกันสังคมค่ะได้ผลตรวจเลือดมาเมื่อกี้ ทุกอย่างปกติหมดยกเว้น 1. cholesterolในเลือด สูง 2. เม็ดเลือดขาว WBC ต่ำ 3. ความเข้มข้นของเลือด hb ต่ำ, Hct ต่ำ อยากทราบว่าต้องปฎิบัติตัวอย่างไร แนวทางการรักษาค่ะหมอให้ค่าในเลือดเป็นปกติขอบคุณค่ะ
  Arisa Schulz  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Arisa Schulz

  การมี cholesterol ก็คือมีไขมันสูงในเลือดนั้น คงต้องดูว่าสูงเกินค่าปกติไปมากหรือไม่ หากยังไม่มาก เพิ่งตรวจพบ อาจจะใช้วิธีการควบคุมอาหาร งดอาหารมันๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดไขมันในเลือดลงมา แต่ถ้าการปฏิบัติตัวไม่ได้ผล อาจจะะต้องมีการใช้ยาลดไขมันภายใต้การดูแลของแพทย์ต่อไป

  ค่าเม็ดเลือดขาวต่ำในเลือด ถ้าต่ำไม่มาก ไม่มีอาการของการติดเชื้อ หรือไม่ได้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมะเร็งเม็ดเลือด ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำอะไร ค่าความเข้มข้นเลือดที่ต่ำดังกล่าวมา ก็คงต้องดูว่าต่ำมากน้อยเพียง มีอาการอะไรร่วมด้วยหรือไม่ ถ้ามีอาการซีด เพลียมาก อาจจะต้องให้เลือด ร่วมกับตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของภาวะซีดเช่น ขาดธาตุเหล็ก ธาลัสซีเมีย การเสียเลือดไปมากจากร่างกาย เป็นต้น

  แนะนำสอบถามกับแพทย์ที่ทำการรักษาและส่งเจาะเลือดโดยตรง เพราะต้องดูอาการและข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจเลือดร่วมด้วยค่ะ