ถามแพทย์

  • หมอบอก เป็นแค่เชื้อแบคทีเรีย เฉยๆ ไม่เป็นไรมาก ให้ยามากิน แต่ แฟนหนูไม่ดีขึ้นเลยค่ะ

  •  Rungtiwa Rattanasopha
    สมาชิก
    พอดีแฟน ตรวจเลือด ไปประกันสังคม หมอบอก เป็นแค่เชื้อแบคทีเรีย เฉยๆ ไม่เป็นไรมาก ให้ยามากิน แต่ แฟนหนูไม่ดีขึ้นเลยค่ะ จะเป็นเดือนแล้ว อยากทราบว่าเขาเป็นอะไรค่ะ ต้องทำยังไงบ้าง WBC 12.00 Neutrophil 76.0
    สวัสดีค่ะ การติดเชื้อในร่างกายนั้นมีการติดเชื้อหลายแบบด้วยกันค่ะ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ใหญ่ด้วยกัน คือ การติดเชื้อเฉพาะที่ และ การติดเชื้อทั่วร่างกาย การติดเชื้อเฉพาะที่ เช่น การติดเชื้อบริเวณระบบทางเดินหายใจจะทำให้มีอาการไอ เจ็บคอ เสมหะ มีน้ำมูก เป็นต้น อาการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารจะทำให้มีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว อาจถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด มีไข้ร่วมด้วย ซึ่งอาการติดเชื้อเฉพาะที่นั้นจะทำให้มีอาการในแต่ละระบบนั้นๆจำเพาะไปค่ะ อาการติดเชื้อทั่วร่างกายหรือที่เรียกกันว่าอาการติดเชื้อในกระแสเลือดจะมีอาการ คือ มีไข้หนาวสั่น มักไม่มีอาการจำเพาะเจาะจง อาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรือ เชื้อชนิดอื่นก็ได้ค่ะการรักษาการติดเชื้อทั้งสองขึ้นกับแตกต่างกันการวินิจฉัยคะ การติดเชื้อแบคทีเรียนั้นจะพบว่าผลเลือดนั้นมีปริมาณเม็ดเลือดขาวที่สูงขึ้นและมีเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตฟิวที่สูงเด่นกว่าเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นผลเลือดดังกล่าวบอกเพียงมีการอักเสบหรือติดเชื้อในร่างกายเท่านั้นแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเฉพาะที่ค่ะ อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือ อาการแย่ลงภายใน 3-5 วันควรกลับไปพบแพทย์เพื่อทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมินอาการใหม่อีกครั้งค่ะ