ถามแพทย์

 • ผลตรวจสุขภาพมีผลตรวจปัสสาวะและค่าไตแบบนี้ปกติไหม

 • RBC(UA) = 1-2 WBC(UA) = 1-2 Mucus(UA) = trace Squamous Epithelial Cell = 0-1 BUN = 7.1 Creatinine = 0.85 eGFR = 121.96 ผมอายุ 24 ปี น้ำหนัก 80 สูง 180 ครับอยากทราบว่าผลที่ออกมาปกติไหมครับ
  ด็อกเตอร์ เฉิ่ม เดินยิ้ม  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ด็อกเตอร์ เฉิ่ม เดินยิ้ม

  จากผลเลือดที่ให้มานั้น น่าจะเป็นผลตรวจปัสสาวะและตรวจค่าการทำงานของไต

  โดยผลตรวจปัสสาวะนั้นพบว่ามีเม็ดเลือดแดง 1-2 ตัว เม็ดเลือดขาว 1-2 ตัว ซึ่งก็ไม่น่ามีความผิดปกติอะไร ถ้าไม่มีปัสสาวะเป็นเลือดหรือปัสสาวะแสบขัดร่วมด้วย ส่วนค่าการทำงานของไตนั้น อาจจะต้องดูค่าอ้างอิงของแต่ละห้องปฏิบัติการร่วมด้วย แต่โดยทั่วไปค่าที่ให้มาน่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังไม่มีไตเสื่อมค่ะ

  แนะนำการกลับไปฟังผลกับแพทย์ตามนัดถ้ามี และหากมีข้อสงสัยใดๆขอให้สอบถามแพทย์เพิ่มเติมต่อไป