ถามแพทย์

 • ผลตรวจน้ำตาลในเลือดคนตั้งครรภ์ ควรดูอย่างไร

 •  YuYou Roseate
  สมาชิก
  ได้ทำการตรวจน้ำตาลในเลือดแบบกลืนกลูโคส 100 กรัม ค่าที่ได้คือ 71,157,166,143 ซึ่งถ้าใช้เกณฑ์การวัดของCarpenter ถือว่าผิดปกติ2ค่า แต่ถ้าใช้การวัดแบบ NDDG ถือว่าผิดปกติเพียง1ค่า สรุปคือควรใช้การวัดค่าแบบไหนคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ YuYou Roseate

  การคัดกรองเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ สามารถทำได้ 2วิธีการค่ะ

  วิธีการที่ 1 เรียกว่า One step assessment คือ ใช้การทดสอบน้ำตาลกลูโคส 75 กรัม โดยจะมีการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด 3ครั้ง ถ้าผิดปกติ 1 ค่า ถือว่าเป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ค่ะ

  วิธีที่ 2 เรียกว่า Two set assessment คือ คัดกรองด้วยการทดสอบการกลืนน้ำตาลกลูโคส แบบ 50 กรัม ถ้าค่าน้ำตาลผิดปกติ จึงให้มาอดอาหารตรวจทดสอบน้ำตาลกลูโคสแบบ 100 กรัม แล้วตรวจน้ำตาลในเลือด 4 ครั้ง หากผิดปกติตั้งแต่ 2 ค่าเป็นต้นไป ถทอว่ามีเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ค่ะ

  โดยสรุปหากตรวจแบบกลูโคส 100กรัม จะถือว่าผิดปกติ 2 ค่า จึงถือว่าเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์

  ถ้าตรวจแบบ 75 กรัม จะถือว่าผิดปกติ 1ค่า เป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์ ค่ะ