ถามแพทย์

  • ทำไมพอฝังยาคุมกำเนิดแล้วถึงมีประจำเดือนทุกวันเลย

  • ตอนไปฝังยาคุมกำเนิดหมอบอกว่าประจำเดือนจะไม่ค่อยมาแต่ทำไมพอฝังยาคุมกำเนิดแล้วถึงมีประจำเดือนทุกวันเลยมันเกิดจาสาเหตุอะไรหรือเปล่าค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ พิ๊แต'ต สายโหด'ด ขาลุย'ย

    กรณีที่ฝังยาคุมกำเนิดเข็มแรก ผู้ป่วยบางรายอาจมีเลือดออกกระปริดกระปรอยได้ในช่วง 1-2 เดือนแรก หลังจากนั้นเลือดจะออกลดลงค่ะ

    แต่หากเข้าสู่เดือนที่ 3 แล้วยังมีเลือดออกผิดปกติ ควรกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอีกทีนะคะ