ถามแพทย์

  • โดนสุนัขเลียแผล แต่สุนัขฉีดวัคซีนแล้ว และไม่มีอาการพิษสุนัขบ้า จะเป็นอะไรไหม

  •  Pornpop Puttocharoen
    สมาชิก
    ผมโดนสุนัขเลียที่เเผลแต่สุนัขตัวนั้นฉีดยาแล้วและไม่มีพฤติกรรมของอาการสุนัขบ้าเลย จะเป็นอะไรไหมคับอยากจะรู้

     สวัสดีค่ะ คุณ Pornpop Puttocharoen,

                          หากสุนัขที่เลียแผล เป็นสุนัขที่เลี้ยงแต่เฉพาะในเขตบ้าน และไม่มีสัตว์อื่นเข้ามาในเขตบ้าน รวมถึงสุนัขได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทุกปีติดต่อมาอย่างน้อย 2 ปี และสามารถสังเกตอาการสุนัขไปได้ประมาณ 14 วัน อาจไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าค่ะ แต่หากไม่ได้เลี้ยงระบบปิด ฉีดวัคซีนไม่ต่อเนื่อง หรือไม่สามารถติดตามอาการสุนัขได้ แนะนำควรไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เพราะการโดนสุนัขเลียแผลย่อมมีโอกาสติดเชื้อได้ค่ะ