ถามแพทย์

  • เคยวัคซีนพิษสุนัขบ้า 5 เข็มเมื่อ ส.ค.60 แล้วฉีดกระตุ้นอีกเมื่อ เม.ย 61 และ ส.ค.61 ภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานแค่ไหน

  •  Bhakawat Piyabatmedhi
    สมาชิก

    ผมเคยวัคซีนพิษสุนัขบ้า 5 เข็มเมื่อสิงหาคม 60 แล้วเคยฉีดกระตุ้นอีก 2 เข็มเมื่อเมษายน 61 แล้วฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็มในเดือนนี้ ภูมิคุ้มกันของผมจะอยู่ได้นานแค่ไหนครับ

     สวัสดีค่ะ คุณ Bhakawat Piyabatmedhi,

                         หากเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนด 5 เข็มมาแล้ว เมื่อ ส.ค. 60 และได้ฉีดกระตุ้นอีก 2 เข็มเมื่อ เม.ย. 61 และอีก 1 เข็มในเดือน ส.ค. 61 นี้ ลักษณะการฉีดดังกล่าวจะกระตุ้นให้ร่างกายมีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงเพียงพอในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปได้นาน 2-3 ปี โดยไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นอีกเมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วนค่ะ