ถามแพทย์

  • กินยาเม็ดที่เป็นฮอร์โมนอยู่ ประจำเดือนจะมาได้ไหม แล้วถ้ากินยาสตรี ประจำเดือนไม่มา จะท้องไหม

  • คุณหมอค่ะ ถ้ากินยาคุมเม๊ดฮอโมนอยู่ป.จ.ด.จะมาได้ไหมค่ะแร้วถ้ากินยาสตรีแร้วป.จ.ดไม่มาจะท้องไหมค่ะ หูนูซื้อที่ตรวจมาตรวจอร้ว7อัน ก๊1ขีดค่ะ ก่อนหน้านี้หนูกินยาคุมฉุกเฉินเข้าไปด่วยค่ะ ป.จ.ด.หนูขาด1เดือนกว่าๆแร้วคะ ตรวจก๊ไม่เจอค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ รักนี้ ที่รอคอย,

                           หากทานยาคุมกำเนิดเม็ดที่เป็นฮอร์โมนอยู่ แล้วมีเลือดออกมา เลือดดังกล่าวไม่ถือเป็นประจำเดือน โดยน่าจะเป็นผลข้างเคียงของการทานยาคุมได้ โดยเฉพาะหากเป็นยาคุมชนิดที่มีฮอร์โมนต่ำ หรือเกิดจากการทานยาไม่ตรงเวลา หรือมีการลืมทานยา หรือหากได้มีการทานยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วย ก็จะเป็นสาเหตุได้ค่ะ

                            แต่หากทานยาคุมจนถึงเม็ดที่เป็นเม็ดแป้ง (สำหรับชนิด 28 เม็ด) หรืออยู่ในช่วงที่เว้นระยะ 7 วัน (สำหรับชนิด 21 เม็ด) แล้วไม่มีเลือดออกมา ก็อาจเกิดจากการตั้งครรภ์ได้ ในกรณีนี้ เมื่อทานครบ 28 เม็ดแล้วยังไม่มีเลือดออกมา ก็ให้ตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย หากตรวจแล้วพบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่ได้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นค่ะ โดยอาจเป็นผลจากการที่ทานยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วย หรือเป็นผลจากฮอร์โมนจากยาคุม ที่ไปทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลง จึงไม่มีประจำเดือนมาค่ะ ซึ่งก็ไม่ได้อันตรายอะไร สามารถเริ่มทานยาคุมแผงใหม่ต่อไปได้ เมื่อทานครบ 28 เม็ดแล้วค่ะ