ถามแพทย์

 • ป่ายเป็นไบโพลาห์ กินยาจากแพทย์แล้วรู้สึกร่างกายอาการไม่คงที่ มีผลข้างเคียงจากยา ควรทำอย่างไร

 • ไม่อยากกินยาที่แพทย์ทางจิตเวชจัดไห้แล้วค่ะ ยิ่งกินยิ่งร่างกายไม่คงที่เรย พอไม่กินอาการก่อหนัก ไช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ค่ะ ผลข้างเคียงของยามันเยอะมากค่ะ เลยไม่อยากกิน อยากรู้ว่ากินเป่นอาหารเสริมตัวอื่นได้ไหมค่ะ เพื่อดีขึ้นค่ะ
  เดือดร้อน ทั้งซอย  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ เดือดร้อน ทั้งซอย

  โรคไบโพลาห์ เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดหนึ่งที่ทำให้มีอารมณ์ 2 ขั้วกล่าวคือเวลาเศร้าก็จะเศร้ามากคล้ายกับเป็นคนซึมเศร้าคือเก็บตัว ไม่เข้าสังคม มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย และก็จะมีช่วงที่อารมณ์มีความสุขมากเกินไป ทำให้คึกคัก มีความคิดจะทำกิจกรรมหลายอย่าง ออกไปเที่ยวหรือจับจ่ายใช้สอยจนเกินควร 

  การรักษาโรคไบโพลาห์นั้น ผู้ป่วยมักต้องใช้ยาเพื่อปรับสารสื่อประสาทในสมองให้กลับสู่สภาวะปกติ และควบคุมสารสื่อประสาทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่สูงหรือต่ำเกินไปภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดภาวะอารมณ์ดีผิดปกติหรือภาวะซึมเศร้า 

  ซึ่งถ้ามีผลข้างเคียงจากยาที่เกิดขึ้นนั้น ควรแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบ เพื่อปรับขนาดหรือชนิดยาให้เหมาะสม แนะนำการไม่หยุดยาเองในขณะนี้ อาจจะขอทำนัดเร็วขึ้น ถ้ามีอาการเป็นมาก ร่วมกับควรรักษาสุขภาพจิตให้ดี หลีกเลี่ยงการเผชิญความเครียดต่าง ๆเข้ารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ และกินยาตามคำสั่งของแพทย์ เพื่อให้สภาวะทางอารมณ์คงที่ และป้องกันการเกิดอารมณ์แปรปรวนที่ควบคุมไม่ได้