ถามแพทย์

 • มีผื่นที่คอ ลามมากขึ้น ไม่คัน แต่แสบ ควรทำอย่างไร

 •  Quazell
  สมาชิก
  ลามขึ้นบริเวณคอ มีอาการแสบเวลาเสียดสีหรือสัมผัส ไม่รู้สึกคัน

  สวัสดีครับ คุณ Quazell 

        ปานแดง หมายถึงเป็นแต่กำเนิดหรือเปล่าครับ หากไม่ใช่คงหมายถึงผื่นผิวหนังที่มีลักษณะแดงที่พึ่งเก็นขึ้นแล้วมีอาการลามแสบ หากเป็นเช่นอันหลังที่กล่าวนั้น อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุครับ เช่น ภาวะผื่นแพ้ / การระคายเคือง / ภาวะผิวหนังอักเสบจากสารพิษเช่น โดนแมลงก้นกระดก / หรืออาจเกิดจากภาวะติดเชื่อไวรัสเช่นงูสวัด ซึ่งการรักษามักเป็นการรักษาตามอาการและหลีกเลี่ยงปัจจับกระตุ้นครับ 

        หากเป็นปานแดงแต่กำเนิดมักจะมีมีอาการลาม หากลาม แนะนำไปพบแพทยืเพื่อตรวจเพิ่มเติมครับ