ถามแพทย์

 • มีปานน้ำตาลตั้งแต่เกิด มีทั่วตัว ลำคอและใบหน้า จะเกี่ยวกับโรคท้าวแสนปมไหม

 •  Waraporn Kaursuwan
  สมาชิก
  หนูทราบว่าหนูเป็นป่านน้ำตาลตั้งแต่เกิดเลยมีเต็มตัวลำคอใบหน้าเป้นปานเม็ดเล็กแต่เยอะมากอยากรุ้ว่าจะเกี่ยวกับโรคท้าวแสนปมไหม เพราะปานนี้ทีตั้งแต่เกิดแล้ว

  สวัสดีค่ะ คุณ Waraporn Kaursuwan,

                ปานสีน้ำตาลที่เป็นตั้งแต่เกิดดังกล่าว อาจเป็น

              1. ปานสีกาแฟใส่นม (Café-Au-Lait Spots)  จะเป็นจุดหรือรอยปื้นสีแทนหรือน้ำตาล มักมีตั้งแต่ตอนแรกเกิดหรือตอนยังเล็ก เป็นปานดำถาวร มักมีแค่ 1 หรือ 2 จุด หากพบตั้งแต่ 3 จุดขึ้นไป ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาโรคพันธุกรรมต่างๆ เช่น โรคท้าวแสนปม (neurofibromatosis type I), โรค tuberous sclerosis, Legius syndrome, LEOPARD syndrome, McCune Albright syndrome เป็นต้น 

               2. ปานดำแต่กำเนิด (Congenital Melanocytic Naevi) มีตั้งแต่ขนาดเล็ก กลางและใหญ่ และอาจพบขนบริเวณปานได้ โดยส่วนใหญ่มักจะโตขึ้นเรื่อยๆตามการเติบโตของ แต่บางรายอาจค่อยๆ เล็กลง และมีส่วนน้อยที่อาจหายไปเองได้ ปานดำที่มีขนาดใหญ่ (giant melanocytic nevi) มีโอกาสที่กลายเป็นมะเร็งของเม็ดสีได้ในอนาคต

               3. ปานมองโกเลียน (Mongolian Spots) เป็นปานดำแต่กำเนิดเช่นกัน มีสีน้ำเงินเทา คล้ายรอยเขียวฟกช้ำ เกิดขึ้นบริเวณหลังส่วนล่างหรือก้น แต่จะหายไปได้เองเมื่ออายุ 4 ปี 

               แนะนำให้ไปพบอายุรแพทย์เพื่อตรวจปานดังกล่าว และหากเป็นปานชนิด Café-Au-Lait Spots แพทย์จะทำการตรวจหากโรคที่เป็นสาเหตุค่ะ