ถามแพทย์

  • อายุ 22 ปี อยากจัดฟัน แต่มีปัญหาเรื่องเหงือกและเพดานโหว่ ขอคำแนะนำเรื่องสถานพยาบาลค่ะ

  •  N'Nam Pamannan
    สมาชิก
    ตอนนี้ 22ปีแล้ว อยากจัดฟันมากเลย แต่จัดไม่ได้ เพราะเหงือกโหว่และเพดานก็โหว่ ฟันก้เกตาม คุณหมอพอจะมี ร.พ. ในกรุงเทพ ที่ไม่แพงมากและให้คำแนะนำดี ต้องทำงานเข้าสังคมไม่อยากให้ปมด้อยเรา เป็นปัญหาด้วย
    สวัสดีครับ ตามปกติระบบการรักษา ที่คนไทยทุกคนได้รับ คือ สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท การรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft Lip, Cleft Palate) จำเป็นต้องอาศัย แพทย์เฉพาะทางหลายด้าน ทั้งศัลยแพทย์พลาสติก และ ทันตแพทย์ หมอแนะนำให้คุณไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลต้นสังกัดสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30บาท ของคุณ เพื่อทำการตรวจในเบื่องต้น หลังจากตรวจประเมินในเบื่องต้น แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการส่งตัวคุณไปรักษา กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกครั้ง ในโรงพยาบาลระดับใหญ่ การรักษาตามระบบนี้จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด