ถามแพทย์

  • เด็กเป็นโรคปากแหว่ง สามารถรักษาที่ใด

  • เด่หปากแหว่งจะรับการรักษาเลย ต้องตืดต่อได้ที่ไหนนอกจากรพ.เด้กกะยันฮีติดต่อไปแล้้วใช้เวลานานมากเพราะตอนนี้น้องฟันขึ้นแล้ว กลัวถ้าช้ากว่านี้จะทำยาก ตอนนี้แปดเดือนกว่าแล้ว ช่วยติดต่อกลับ 0951797201
    สวัสดีค่ะ คุณตัวร้ายที่ รักเทอร์ @จากที่สอบถาม หากอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถพาคนไข้ไปตรวจและประเมินอาการเรื่องปากแหว่งได้ที่โรงเรียนแพทย์ได้นะคะ เช่น รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดี เป็นต้น หากเป็นต่างจังหวัดสามารถติดต่อตามโรงพยาบาลศูนย์ของจังหวัดนั้นๆ ค่ะ