ถามแพทย์

  • อายุ 20 ปี เวลาปัสสาวะ ต้องเบ่งก่อนทุกครั้ง เกิดจากอะไร

  •  แล้ว' แต่
    สมาชิก
    ผมอายุ20ปีครับ ผมมีอาการตอนก่อนน้ำปัสสาวะออกต้องเบ่งหน่อยถึงออกครับ ปัสสาวะพุ่ง ไม่แสบ ไม่ขัดครับ ประมาน2-3เดือนที่แล้วเคยเปนท่อปัสสาวะอักเศบจากอุจาระครับ ก่อนจะเปนอาการที่บอก ผมชอบปัสสาวะแบบไม่ปวดก่อฉี่ครับ ปวดนิดเดียวก่อเบ่งให้ฉี่ครับ อีกวันก้อเกิดอาการต้องเบ่งหน่อยถึงฉี่ออกครับ
    สวัสดีค่ะ คุณ แล้ว แต่ @จากที่เล่ามา ยังสรุปสาเหตุไม่ได้นะคะ @อาการปัสสาวะลำบากต้องเบ่ง อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ ต่อมลูกหมากโต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะตีบแคบ โรคเกี่ยวระบบประสาทที่ควบคุมการปัสสาวะ เป็นต้น @ดังนั้นแนะนำคุณ แล้ว แต่ ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอีกทีนะคะ @@สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ โดย copy link นี้ค่ะ : https://www.pobpad.com/ฉี่ไม่ออก