ถามแพทย์

  • ปัสสาวะบ่อย คัดเต้านม ปวดท้องน้อย เป็นอาการก่อนมีประจำเดือนหรือเปล่า

  •  February1991
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะคุณหมอ ตอนนี้ดิฉันมีอาการคัดเต้า ปัสสาวะบ่อย ปวดท้องน้อย อาจเป็นอาการก่อนมีประจำเดือนหรือเปล่าคะ ประจำเดือนจะมาในอีก 10 วันค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ February1991

    อาการปัสสาวะบ่อย สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, โรคเบาหวาน, โรคเบาจืด, การดื่มน้ำปริมาณมาก, ยาบางชนิด เป็นต้น

    อาการที่เกิดจากฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงก่อนการมีประจำเดือน มักเกิดขึ้นในช่วง 3-5 วันก่อนที่ประจำเดือนจะมาค่ะ โดยอาจมีอาการคัดเต้านม ปัสสาวะบ่อย ท้องเสีย เป็นต้น

    ดังนั้นจากที่คุณ February1991 สอบถาม ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้นะคะ หากอาการดังกล่าว รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน แนะนำคุณ February1991 ไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ