ถามแพทย์

 • ปัสสาวะเป็นสีเขียวปนเหลือง มีกลิ่น จะเป็นอะไรไหมค่ะ?

 •  Mind1560
  สมาชิก
  ตอนปัสวะสีของปัสวะเป็นเขียวเหลือง มีกลิ่น มันจะเป็นอะไรไหมค่ะ ?

   สวัสดีค่ะ คุณ Mind1560,

                    ปัสสาวะที่ปกติ จะมีปริมาณ 1-2 ลิตรต่อวัน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ดื่มเข้าไป สภาพอาการ การทำงาน การออกกำลัง เป็นต้น ลักษณะปัสสาวะปกติ ได้แก่

                    มีความใส ไม่ขุ่น แต่อาจขุ่นได้บ้างเล็กน้อยจากการปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากอวัยวะเพศ สีที่ปกติ ได้แก่ สีเหลืองอ่อน แต่ถ้าดื่มน้ำมาก อาจใสจนไม่เห็นสี ถ้าดื่มน้ำน้อย สีปัสสาวะจะเหลืองเข้มขึ้น นอกจากนี้สีของปัสสาวะยังขึ้นกับสีของอาหารหรือยาที่ทานเข้าไปด้วย เช่น หากทานพืชผักที่มีสีเข้มจัด เช่น แก้วมังกรสีม่วง บีทรูท อาจมีปัสสาวะออกม่วงแดงได้ หรือทานยาบางชนิด ปัสสาวะก็จะออกสีส้ม เป็นต้น

                   ปัสสาวะมักจะมีกลิ่นแอมโมเนียจางๆ แต่เมื่อดื่มน้ำน้อย สารต่างๆในปัสสาวะจะเข็มข้นขึ้น อาจทำให้มีให้กลิ่นตามเครื่องดื่ม อาหารและยาต่างๆ ที่ทานเข้าไปได้ เช่น กลิ่นกาแฟ กลิ่นชา หัวหอม กระเทียม เครื่องเทศ กลิ่นยาบางชนิด เป็นต้น

                   แนะนำให้สังเกตว่า ได้ทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสีเขียวเข้มหรือไม่ ทานอาหารที่มีกลิ่นรุนแรงหรือไม่ ได้ทานยาหรืออาหารเสริมใดๆ หรือไม่ ในเบื้องต้นควรดื่มน้ำเปล่าสะอาดให้มากๆ และสังเกตว่าสีและกลิ่นจางลงหรือไม่

                   สำหรับปัสสาวะที่ผิดปกติ ได้แก่ ปัสสาวะขุ่นเข้ม มีหนองปน มีเลือดปน มีกลิ่นเหม็น มีอาการแสบหรือปวดขณะปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งหากมีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์