ถามแพทย์

 • ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ยากมีอะไรบ้าง และการนอนดึกมีผลต่อการตั้งครรภ์ยากหรือไม่

 •  Theripper
  สมาชิก
  ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ยากมีอะไรบ้าง และการนอนดึกมีผลต่อการตั้งครรภ์ยากหรือไม่

  สวัสดีค่ะ คุณ Theripper,

                    โอกาสในการตั้งครรภ์นั้น จะขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่

                    - อายุ หากฝ่ายหญิงยิ่งอายุมาก โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะลดลงเรื่อยๆ ส่วนอายุฝ่ายชายอาจไม่มีผลมากนัก เว้นแต่เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของฝ่ายชาย

                    - โรคประจำตัวและโรคทางระบบสืบพันธ์ุของฝ่ายหญฺิง เช่น หากมีภาวะถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ มีเนื้องอกในมดลูก ท่อนำรังไข่ตีบ มีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีพังผืดในโพรงมดลูก เป็นต้น โอกาสในการตั้งครรภ์ย่อมมีน้อยกว่าผู้ที่ไม่มีโรคเหล่านี้ นอกจากนี้ แล้ว หากฝ่ายหญิงมีการตกไข่ที่ไม่สม่ำเสมอ เช่น อาจเกิดจากการมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายหักโหมไป พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก มีโรคอ้วน ก็ย่อมทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์ลดลงได้

                   - โรคทางระบบสืบพันธ์ุของฝ่ายชาย เช่น มีอัณฑะข้างเดียว มีถุงน้ำในอัณฑะ อัณฑะอักเสบ เนื้องอกที่อัณฑะ เป็นต้น 

                    - การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ย่อมทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์ลดลงได้

                     ดังนั้น หากมีการนอนดึก ก็อาจทำให้ฝ่ายหญฺิงมีการตกไข่ที่ไม่สม่ำเสมอ มีผลทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์น้อยลงไปได้ แต่ก็ไม่ได้เรียกว่ามีภาวะมีบุตรยากค่ะ เพราะภาวะมีบุตรยากนั้น จะหมายถึงว่า ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ภายใน 1 ปี แม้จะมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอและไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆ ค่ะ