ถามแพทย์

 • ปวดบริเวณด้านบนข้อศอกข้างซ้าย

 •  Anthinrorn Sun
  สมาชิก
  ปวดบริเวณด้านบนข้อศอกข้างซ้ายค่ะ แล้วพอกลางคืนจะปวดลงมาทั้งแขนทั้งมือ บริเวรมือจะปวดตรงนิ้วนางค่ะ ตอนนี้ลามมาด้านใต้รักแร้ อยากทราบว่าเป็นอาการของโรคอะไรหรือป่าวคะ แล้วรักษายังไง
  Anthinrorn Sun  Jiraporn Te
  แพทย์
  สวัสดีค่ะ คุณ Anthinrorn Sun อาการปวดแขน เกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ เส้นประสาทอักเสบ เอ็นอักเสบ หรือจากอุบัติเหตุค่ะ อาการปวดแขนจากกล้ามเนื้ออักเสบ มักเกิดจากการใช้งานมากจนเกินไปค่ะ จนกล้ามเนื้อมีการเกร็งและหดค้าง ทำให้เกิดอาการปวดได้ค่ะ ในที่นี้มักจะปวดตามมัดกล้ามเนื้อที่มีการใช้งานมากค่ะ ส่วนเส้นประสาทอักเสบ อาจเกิดจากการใช้งานหนัก หรือเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เส้นประสาทเกิดการอักเสบได้ค่ะ อาการมักจะปวดตามตำแหน่งที่เส้นประสาทนั้นๆไปเลี้ยงค่ะ ส่วนเส้นเอ็นอักเสบ มักเกิดจากการใช้งานหนักเช่นกันกับกล้ามเนื้ออักเสบค่ะ แต่จะมีความแตกต่างเนื่องจากเส้นเอ็นมักยึดระหว่างกระดูกกับกล้ามเนื้อ ทำให้มักมีอาการปวดขณะงอหรือพับข้อนั้นๆค่ะ ทั้งนี้การจะวินิจฉัยว่า คุณ Anthinrorn Sun ปวดแขนโดยมีสาเหตุจากอะไร จำเป็นต้องตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์ค่ะ โดยจะมีการตรวจระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทอย่างเฉพาะเจาะจงค่ะ จึงจะทราบและรักษาตามระบบที่ก่อให้เกิดอาการค่ะ ทั้งนี้หมอแนะนำให้ คุณ Anthinrorn Sun ลองสังเกตุว่าช่วงนี้ได้ใช้แขนข้างซ้ายหนักกว่าปกติหรือไม่ ลองพักการใช้งาน และใช้ยาคลายกล้ามเนื้อชนิดทาลองนวดคลึงบริเวณที่ปวดดูนะคะ หากปวดมากสามารถรับประทานยากลุ่มพาราเซตามอลได้ค่ะ หากมีเวลาเมื่อใดรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยนะคะ