ถามแพทย์

  • ปวดเอวด้านหลังขวา ตอนวิ่งออกกำลังกาย พอหยุดวิ่งก็ไม่ปวด เกี่ยวกับไตหรือไม่

  • ปวดเอวด้านหลังขวา บริเวณไต ตอนวิ่งออกกำลังกายุอหยุดวิ่งก็ไม่ปวด น่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับไตหรือไม่ครับ และถ้าเป็นเกี่ยวกับไต จะปวดตลอดเวลาหรือเป็นๆหายๆ ตรวจค่าไตปลายเดือนมกราคม ปกติครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ อาร์ม อินเนอร์,

                         อาการปวดเอวเมื่อวิ่งออกกำลังกาย น่าจะเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เช่น จากการที่ไปยกของหนัก การเกิดอุบัติเหตุกระแทกโดนที่บริเวณเอว เป็นต้น โดยอาการปวดจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของท่าทาง คือจะมีการปวดในบางท่า หรือปวดเมื่อยมีการขยับเคลื่อนไหว มีจุดกดเจ็บที่ชัดเจน

                         ส่วนอาการปวดเอวที่เกี่ยวข้องกับโรคไตนั้น อาจพบในโรคไตต่างๆ ได้แก่ กรวยไตอักเสบ มีนิ่วในไต นิ่วในท่อไต มีเนื้องอกในไต หรือมะเร็งที่ไต แต่อาการปวดจะเป็นรุนแรง ไม่ได้ปวดสัมพันธ์กับการออกำลังกาย คือแม้จะไม่ได้ออกกำลังกาย ก็จะมีอาการปวดด้วย รวมถึงมีอาการอื่นๆ ร่วมอีก เช่น หากเป็นกรวยไตอักเสบ ก็จะมีไข้สูง ปัสสาวะเป็นเลือด หากเป็นนิ่วในไตหรือท่อไต ก็จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะไม่ออก ปวดเอวปวดหลังมากเมื่อปัสสาวะ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น 

                        ดังนั้น หากยังไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ มีแค่อาการปวดเอว แนะนำให้ดูแลรักษาตามอาการไปก่อน ได้แก่ การหยุดการออกกำลังกายไปก่อนชั่วคราว ไม่ยกของหนัก ไม่เข็นของหนัก ใช้การประคบร้อนบริเวณที่ปวด หากปวดมาก อาจทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล ไดโลฟีแนค (diclofenac), ไพรอกซิแคม (piroxicam) หรือทานยาคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่แพ้ยาเหล่านี้ แต่หากอาการปวดยังคงเป็นนานต่อเนื่อง ไม่ดีขึ้น หรือรุนแรงขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ ร่วม โดยเฉพาะอาการมีไข้ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ