ถามแพทย์

 • ปวดหูเวลาใช้โทรศัพท์ และมีอาการอาเจียนตามมาด้วย ควรทำอย่างไร

 • ปวดหูเวลาใช้โทรศัพท์ค่ะและมีอาการอาเจียนตามมาด้วยควรทำอย่างไรค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ พอเหง่ พิมลโรจน์,

                       การคุยโทรศัพท์มือถือ หากใช้เสียงที่ดัง และโทรติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ ก็อาจทำให้มีอาการปวดหูได้  หากทำบ่อยๆ ก็อาจทำให้เซลล์ประสาทหูเสื่อม การได้ยินลดลง มีหูอื้อตามมาได้ 

                        ส่วนอาการอาเจียน อาจเกิดจากการมีความเครียดจากการใช้โทรศัพท์มือถือนานๆ ได้ เพราะเราต้องคอยจ้องดู คอยฟัง คอยพิมพ์ข้อความต่างๆ จึงอาจทำให้เกิดความเครียดได้โดยไม่รู้ตัวก และทำให้เกิดอาการอยากอาเจียนตามมาได้ นอกจากนี้ หากใช้มือถือเป็นเวลานานๆ อาจได้รับรังสีจากคลื่นโทรศัพท์ที่แผ่ออกมามากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งรังสีดังกล่าวส่งผลต่อระบบประสาทด้วยทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมา เช่น ปวดศีรษะ รวมถึงทำให้ปวดหูได้

                         ดังนั้น ก็ควรลดปริมาณการใช้โทรศัพท์ลง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย ฟังเพลง การดูข้อความ ดูสื่อโซเชียลต่างๆ ดูหนัง ตอบข้อความ เป็นต้น โดยควรมีกำหนดเวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือแต่ละครั้ง หรือกำหนดช่วงเวลาที่จะใช้เป็นระยะๆ ไม่ควรใช้แบบต่อเนื่องนานเป็นชั่วโมงค่ะ

                         หากลดการใช้โทรศัพท์ลงแล้ว ยังคงมีอาการอาเจียนหรือปวดหู หรือมีอาการในช่วงเวลาอื่นๆ ที่ไม่ใช้โทรศัพท์ด้วย ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอื่นๆ ค่ะ