ถามแพทย์

  • ปวดหัว หน้ามืด มือชาเท้าชา มีผลกระทบหรือเกียวกับอาการตั้งครรภ์ในตอนนี้หรือเปล่าคะ

  • มีอาการปวดหัวเวียนหัวหน้ามืดบ่อยๆแล้วบ้างครั้งเวียนหัวหน้ามืดยังมีอาการมือชาเท้าเข้ามาพร้อมกันอีกคะหนูจึงอยากรู้ว่ามีผลกระทบหรือเกียวกับอาการตั้งครรภ์ในตอนนี้หรือเปล่าคะ
    สวัสดีครับ สำหรับอาการปวดศีรษะ ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ อาจเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ เช่น การปวดศีรษะ ที่เกิดจากการเจ็บป่วยไม่สบายธรรมดาเช่น เป็นไข้หวัด และอื่นๆ หรือสาเหตุที่เป็นอันตรายเช่น ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และที่อันตรายที่สุดคือ ภาวะครรภ์เป็นพิษ ภาวะครรภ์เป็นพิษ(preeclampsia) เกิดจาก รกมีการเสื่อมตัว จึงเกิดการการหลั่งสารตีบหลอดเลือดทั่วร่างกาย ทำให้เกิดอาการความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ จุกแน่น มีอาการบวม นอกจากนี้เวลาอายุครรภ์ มากขึ้น มดลูกที่โต จะไปกดทับเส้นเลือดดำใหญ่ในท้องทำให้เลือด กลับสู่หัวใจได้น้อย ทำให้มีอาการหน้ามืดเป็นลมวิงเวียนศีรษะได้ อาการเหล่านี้เรียกว่า Inferior venacava syndrome อย่างไรก้ตามมีสาเหตุอีกมากมายที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าว เช่นโลหิตจาง หมอแนะนำให้คุณรับการตรวจร่างกายเพิ่มเติม ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาสาเหตุ และได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมครับ