ถามแพทย์

 • ปวดหัว มีตุ่มน้ำใสๆขึ้นตามตัว พอแกะแล้วจะแสบ เป็นอาการของโรคอะไร

 • มีอาการปวดหัวแบบหนักหัว ตื้อๆในหัว แต่ไม่มีไข้ และกินอาหารได้ปกติ แต่มีตุ่มน้ำใสๆ ขึ้นตามใบหน้า แขน และหลัง พอแกะก็จะแสบเป็นแผล แต่ไม่มีอาการคัน อยากทราบว่าเป็นโรคอะไรค่ะแบบนี้

  สวัสดีครับ คุณ กัญญาพัชร ทะวะชาลีย์

  ถ้ามีอาการปวดหัว และมีตุ่มน้ำใสขึ้นตามตัว ใบหน้า แขนขน  ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะติดเชื้อไวรัส อาทิเช่น โรคอีสุกอีใส  โรคหัด โรคผื่นกุหลาบ หรือ โรคงูสวัดได้  ดังนั้น เบื้องต้น ไม่ควรแกะเกาผื่นครับ เพราะอาจทำให้เกิดแผลติดเชื้อได้ครับ  และควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดตัว) เพราะมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น โดยเฉพาะเด็กเล็ก เพราะมีโอกาสติดได้ง่าย  และควรดื่มน้ำ พักผ่อนมากๆครับ

  อย่างไรก็ดี หากยังมีผื่นขึ้นมาก ก็ควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจ และยืนยันการวินิจฉัยรักษาต่อไปครับ

  สวัสดีครับ คุณ กัญญาพัชร ทะวะชาลีย์

  ถ้ามีอาการปวดหัว และมีตุ่มน้ำใสขึ้นตามตัว ใบหน้า แขนขน  ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะติดเชื้อไวรัส อาทิเช่น โรคอีสุกอีใส  โรคหัด โรคผื่นกุหลาบ หรือ โรคงูสวัดได้  ดังนั้น เบื้องต้น ไม่ควรแกะเกาผื่นครับ เพราะอาจทำให้เกิดแผลติดเชื้อได้ครับ  และควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดตัว) เพราะมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น โดยเฉพาะเด็กเล็ก เพราะมีโอกาสติดได้ง่าย  และควรดื่มน้ำ พักผ่อนมากๆครับ

  อย่างไรก็ดี หากยังมีผื่นขึ้นมาก ก็ควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจ และยืนยันการวินิจฉัยรักษาต่อไปครับ