ถามแพทย์

  • ปวดฟันหลังถอนฟันคุด

  •  PcmAcwk
    สมาชิก
    ไปถอนฟันคุดมาโดยถอนปกติไม่ได้ผ่าไม่ได้เย็บ 3 วันยังมีอาการปวด + เวลาแปรงฟันแล้วบ้วนปากยังทีเลือดออกมาอยู่ทั้งๆที่ไม่ได้แปรงโดน และยังมีกลิ่นเลือดอยู่ในปาก แต่ไม่ได้ไหลเยอะเหมือนตอนถอนแรกๆแต่ไหลแบบซึมๆค่ะ เวลากลินน้ำลายจะเจ็บที่แผลค่ะ มีก้อนขาวๆที่แผลไม่แน่ใจว่าหนองหรืออะไร ควรไปพบทันตแพทย์มั้ยคะ หรือเป็นปกติที่เลือดไหลแบบซึมๆใน3วัน