ถามแพทย์

  • ปวดท้องน้อยและมีฤดูขาวเยอะ

  • อาการคือปวดท้องน้อย และมีฤดูขาวเยอะ อาการปวดท้องเป็นบางครั้ง แต่ฤดูขาวมีเกือบทุกวัน ช่วงแรกที่เป็นก็มีไม่เยอะ แต่มาช่วง 3 เดือนหลังเริ่มมาเยอะ มีอาการคันด้วยค่ะ ลักษณะของฤดูขาว ออกมาเหมือนก้อนแป้งเปียก คล้ายนมบูด สีออกขาวขุ่นหรือบางครั้งเหลืองนิดๆ และในช่วง 1 เดือนหลังมานี่มีอาการ ฉี่ขัดบ้างแต่ไม่บ่อย หนูเป็นปวดท้องกับมีฤดูขาวแบบนี้มาเกือบ 2 ปีแล้วค่ะ อาการเหล่านี้อันตรายไหมคะ และอยู่ในระดับไหนคะ