ถามแพทย์

 • ปวดตรงใต้สะบักซ้ายมาก หายใจเข้าลึกแล้วยิ่งเจ็บ ขยับตัวก็เจ็บ

 •  Anuchit DD
  สมาชิก
  ปวดตรงใต้สะบักซ้ายมาก หายใจเข้าลึกแล้วยิ่งเจ็บบริเวณที่ปวดมาก ขยับตัวก็เจ็บครับ พึ่งเป็นได้ประมาณ 1 ชม ครับ
  Anuchit DD  Anuchit DD
  สมาชิก
  เพิ่มเติมข้อมูลให้คุณหมอครับ รักษาอาการปวดคอ บ่าไหล่เนื่องจาก หมอนรองกระดูดเสื่อม ดีขึ้นเป็นลำดับหลังจากทานยา กายภาพ และดึงคอร่วมกันมาแล้ว 3 สัปดาห์ มีกำหนดพบแพทย์ตามนัดสัปดาห์หน้า แต่มามีอาการปวดสะบักซ้าย จนหายใจไม่สุดและขยับตัวลำบาก ในวันนี้ลองนอนพักก็มีอาการเจ็บมากครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Anuchit DD,

                     อาการปวดที่สะบักซ้าย โดยเพิ่งเกิดขึ้นมาในช่วง 1 ชั่วโมง และปวดมากขึ้นเมื่อมีการขยับร่างกาย และการหายใจเข้าลึกๆ ก็น่าจะเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อค่ะ โดยอาจเกิดการนั่งอยู่ท่าเดิมนานๆ ท่านั่งไม่เหมาะสม เช่น การนั่งก้มหลังพิมพ์งานหน้าคอมพิวเตอร์ หรือยกไหล่สูงเกินไประหว่างพิมพ์งาน เป็นต้น หรือมีการยกของหนัก เอี้ยวแขนผิดท่าทาง การออกกำลังกายผิดท่า เป็นต้น 

                       สำหรับการที่เคยมีหมอนรองกระดูกเสื่อม ก็จะทำให้มีปวดคอ บ่าไหล่และปวดสะบักได้ ซึ่งก็เป็นอาการที่ต่อเนื่องกัน ดังนั้น หากในตอนนี้ ไม่ได้มีอาการปวดคอ และบ่าร่วม แต่อยู่ๆ มีอาการปวดสะบักขึ้นมาแบบเฉียบพลัน ก็ไม่น่ามีสาเหตุจากหมอนรองกระดูกเสื่อมค่ะ 

                     ในเบื้องต้น ให้งดการนั่งทำงานนานๆ ไม่นั่งก้มหลังหรือยกไหล่ งดการยกของหนัก การเข็นของหนัก งดการออกกำลังกายต่างๆ ใช้วิธีการประคบร้อนตรงจุดที่เจ็บ หากปวดมาก อาจใช้ยาทาน เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดต่างๆ เช่น  ไดโลฟีแนค (diclofenac) ไพรอกซิแคม (piroxicam) เป็นต้น หากอาการปวดไม่ดีขึ้น ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาค่ะ