ถามแพทย์

 • บาดเจ็บกระโหลกฐานสมองแตก ทำให้หูหนวก มีทางรักษาไหม

 •  Chop Ronnachai
  สมาชิก
  ผมประสบอุบัติเหตุทำให้กระโหลกศรีษะร้าวครับ แล้วเศษเล็กๆที่แตกก็ไปตัดเสเนประสาทหูขาดครับ ตอนนี้ผมหูหนวก จะมีทางรักษาไหมครบ

  คุณ Chop

  การเกิดกระโหลกร้าวที่ฐานกระโหลก ที่เรียกว่า Fracture base of skull  มักเกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทสมองที่1 ,2 และ 7,8 เนื่องจากเส้นประสาทเหล่านี้ต้องมุดออกจากสมองไปเลี้ยงอวัยวะภายนอก เมื่อมีการกระทบ เคลื่อนไหว จึงทำให้เส้นประสาทเหล่าบาดเจ็บอย่างรุนแรง มีเลือดหรือ น้ำไขสันหลังไหลออกทางจมูกหรือหูได้  

  ปกติการได้ยินของเราผ่านเยื่อหู ผ่านกระดูกฆ้อน ทั่ง โกลน  ผ่านเส้นประสาทสมอง  ซึ่งก็เหมือนสายไฟฟ้า ไปสุ่สมองที่ทำหน้าที่ตีความกระแสประสาทให้เป็นเสียงต่างๆ  ดังนั้นถ้าขาดหรือช้ำจนทำหน้าที่ไม่ได้โอกาสในการหายคงน้อยมาก 

  การผ่าตัดเพื่อรักษา ไม่ค่อยใช้กัน เพราะต้องเปิดสมองส่วนลึกมาก และอาจทำให้เนื้อสมองช้ำมากขึ้น   การรักษาส่วนใหญ่จึงมักใช้วิธีทางยา เช่นให้ยา steroid ยาบำรุงเส้นประสาท เป็นส่วนใหญ่ครับ  แต่ไม่ทราบคุณ หุหนวกทั้งสองข้างหรือเปล่าได้ทำ audiometry หรือไม่ครับ   ถ้ายังพอได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟัง Ear aid   ใน ตปท มีการผ่าตัดทำ Stem cell ฝังตรงเส้นประสาท แต่ผลยังไม่น่าพอใจครับ   เข้าใจว่าแพทย์ผู้รักษาคงอธิบายอย่างละเอียดให้คุณแล้วนะครับ