ถามแพทย์

 • เสียการได้ยินไปในช่วง 6000 Hz เกิดจากประสาทหูเสื่อมหรือเปล่า

 • ตรวจสุขถาพหูแล้วผิดปกติ ช่วง6000 Hz เกี่ยวกับการทำงานสูประสาทหูเสื่อมแล้ว 8000 Hz เกียวกับอายุหรือป่าวคะ
  ชิชะ มัทชะ โอชิชะ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณชิชะ มัทชะ โอชิชะ

  การมีประสาทหูเสื่อมนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ เช่่น น้ำในหูไม่เท่ากัน การเสื่อมของเส้นประสาท อย่างเช่นเนื้องอกของเส้นประสาท โดยมักมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป และมักจะเกิดขึ้นเพียงข้างเดียว

  ความเสื่อมนั้นมักเกิดในผู้สูงอายุ ถ้ายังอายุน้อยและมีการได้ยินที่ผิดปกติไปควรหาสาเหตุอื่นๆเช่นการติดเชื้อหรือการมีเนื้องอกของประสาทหูก่อนจะสรุปว่าเป็นความเสื่อมอขงเส้นประสาทที่หูค่ะ

  แนะนำสอบถามแพทย์ที่ดูแลและส่งตรวจโดยตรง เพื่อแปลผลร่วมกับอาการที่ทำให้นำไปสู่การตรวจร่วมไปด้วย เบื้องต้นหลีกเลี่ยงสถานที่เสียงดังมากๆติดต่อกันนานๆ ไม่ไปแคะแกะเกาในหูเอง