ถามแพทย์

  • ประจําเดือนมา 5 วัน นี่คือปกติมั้ยคะ

  •  baka123
    สมาชิก
    ประจําเดือนมา5วันนี่คือปกติมั้ยคะ
    สวัสดีครับ สำหรับ รอบเดือนปกติจะมาทุก 21-35 วัน มีประจำเดือนประมาณ 3-5 วันและมีปริมาณไม่มาก กลไกของการเกิดรอบเดือนมีดังนี้ วันแรกของการมีประจำเดือนจะมีการหลุดลอกของเยื่อบุผนังมดลูก และรังไข่เริ่มสร้างไข่ ทำให้มีฮอร์โมน Estrogen เพิ่มขึ้น ผลของ Estrogen จะช่วยพัฒนาเยื่อบุโพรงมดลูกทดแทนส่วนที่ลอกตัว หลังจากประจำเดือนวันแรก 14 วัน ไข่จะพัฒนาเต็มที่ มีการตกไข่ออกมา และรังไข่จะสร้างฮอร์โมน Progestin เพื่อทำให้ผนังมดลูกมีสภาพเหมาะสมกับการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสม หากไข่ไม่มีการผสมจะสลายตัวไป และหลังจากตกไข่ 14 วัน รังไข่จะสร้างฮอร์โมน Estrogen และ Progestin ลดลง ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกลอกตัว กลายเป็นประจำเดือน หากประจำเดือนมีมากกว่าปกติ มีอาการปวดมาก หรือมีออกหลายวันแนะนำให้มารับการตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมครับ