ถามแพทย์

  • ประจำ​เดือน​ไม่มา ​3 ​เดือน มี​ตกขาว​ออกมามาก มีกลิ่​น เป็น​อะไร ควรทำอย่างไร

  •  TO ON
    สมาชิก
    ประจำ​เดือน​ไม่มา​3​เดือน มี​ตกขาว​มาก มีกลิ่​น เป็น​อะไรค่ะ ควรทำอะไร

    คุณ To On

    ปจด ไม่มา 3 เดือน อาจเกิดจาก 1 มดลูกอักเสบ 2. กินยาคุมกำเนิด ระดับฮอร์โมนเปลี่ยน 3ฉีดยาคุม ฝังยาคุม   4. เครียดวิตกกังวล    อ้วน ไม่ได้พักผ่อนพอเพียง  แต่การที่คุณมีตกขาวมีกลิ่นด้วย แสดงว่ามีการอักเสบในช่องคลอด และมดลูก  จึงอาจทำให้ ปจด ไม่มาได้  ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย รักษาอย่างถูกต้องครับ