ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 2 พ.ย. หลังจากนั้นมีเพศสัมพันธ์หลั่งใน วันที่ 28 พ.ย.มีเลือดออกมาแค่วันเดียว จะท้องไหม

 • ประจำเดือนมาวันที่2พ.ย.หลังจากนั้นมีเพศสัมพันกับแฟนหลั่งในโดยไม่มีการคุมกำเนิดพอวันที่28 พ.ยประจำเดือนมาอีกครั้งมาแค่วันเดียวไม่มากจะท้องไหมคะ
  จิราพร ปลอดรัตน์  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ จิราพร ปลอดรัตน์

  การมีเพศสัมพันธ์หลั่งใน ไม่คุมกำเนิดนั้น มีโอกาสทำให้ตั้งครรภ์ได้ค่ะ

  โดยประจำเดือนปกติควรมา 22-35 วันจากครั้งก่อน มาครั้งละ 3-7 วันแล้วหยุดสนิท การมีประจำเดือนมาแค่วันเดียว อาจเป็นเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ควรไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมร่วมกับยืนยันการตั้งครรภ์อีกครั้งค่ะ ชุดตรวจการตั้งครรภ์ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิค่ะ