ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 11 พ.ย.มีเพศสัมพันธ์ 13 พ.ย. แล้ววันที่ 15 ธ.ค. ประจำเดือนมา แต่มีปริมาณน้อย จะท้องไหม

  •  Aa123
    สมาชิก
    ประจำเดือนมาวันที่11 พ.ย. แล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่ 13 พ.ย. มีการหลั่งใน วันต่อมาประจำเดือนเริ่มจะหมด เดือนนี้ประจำเดือนมาวันแรกวันที่ 15 ธ.ค. แต่ประจำเดือนมีลักษณะเป็นเลือดแต่ใสๆ เหมือนเป็นน้ำแดงสีจางๆค่ะ ใส่ผ้าอนามัยแผ่นแรกมีเลืือดออกมาน้อยกว่าทุกเดือนค่ะ แผ่นที่สองก็ไม่มีมาอีกเลยค่ะ แต่มีอาการปวดเหมือนตอนที่ประจำเดือนมาทุกครั้ง อยากทราบว่าจะมีโอกาสที่จะท้องมั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Aa123,

                        หากประจำเดือนมาวันที่ 11 พ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 13 พ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 3 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% และหากในวันที่ 15 ธ.ค. ได้มีประจำเดือนมาแล้ว ก็ไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ อย่างไรก็ตาม หากมีเลือดออกเพียงแค่ 1 วัน อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้ ดังนั้น อาจลองตรวจการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจไม่พบ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ส่วนการที่ประจำเดือนมีปริมาณน้อยกว่าปกต อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น การมีความเครียด งำานหนัก ออกกำลังกายมากไป มีน้ำหนักลด เป็นต้น แนะนำควรสังเกตประจำเดือนในรอบต่อๆ ไปก่อน ว่าจะมาเป็นปกติหรือไม่ หากยังคงมีปริมาณที่น้อยมาก ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ เช่น มีภาวะโลหิตจาง มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น