ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ12 วัน มาติดต่อได้ 7-8 วัน มีปวดท้องนิดหน่อย

 •  Pptty
  สมาชิก
  มีประจำเดือนมา2ครั้งห่างกันประมาณ12วัน แล้วครั้งที่2มาไม่เยอะแต่มาติดต่อได้7-8วันแล้วค่ะ บางวันก็ปวดท้องนิดหน่อย

  สวัสดีค่ะ คุณ Pptty,

                    ให้ลองนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา จนถึงวันแรกของรอบเดือนถัดไป หากนับได้น้อยกว่า 21 วัน ถือว่ามีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สั้นกว่าปกติ ดังนั้น เลือดที่ออก ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติ โดยอาจเกิดจากสาเหตุ เช่น 

                   1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น

                   2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                   3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                   4. มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ 

                   5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                   หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และเลือดยังคงไม่หยุดไหล หรือมีเลือดออกมาบ่อยๆ อีก  ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ