ถามแพทย์

 • เป็นประจำเดือนอยู่ แล้วไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ แล้วประจำเดือนมานาน 14 วันแล้วยังไม่หาย ทำอย่างไร

 •  metaporn khankaew
  สมาชิก
  อยากสอบถามว่าตั้งแต่เราไปฉีดวัคซีนมาเป็นวัคซีนของไฟเซอร์แต่ว่าหนเป็นประจำเดือนอยู่แล้วหนูไปฉีดมาแล้วมีประจำเดือนมาประมาณ 13 วันถึง 14 วันตอนนี้ยังไม่หายเลยค่ะต้องทำไงดีคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ metaporn khankaew,

                     การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนั้น มีรายงานว่า อาจทำให้เกิดประจำเดือนผิดปกติในบางรายได้ อย่างไรก็ตาม การที่เลือดออกมานาน 14 วันแล้ว ควรต้องคิดถึงสาเหตุอื่นๆ ด้วย เช่น 

                      - มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น

                     -  มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     - ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                     - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่มักพบในวัยกลางคนขึ้นไป

                     - มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                     ในเบื้องต้น หากได้มีเพศสัมพันธ์มาก่อน ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ หรือไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ และเลือดยังคงไม่หยุดไหล ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาให้เลือดหยุดไหล ไม่ควรปล่อยไว้ เพราะจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ