ถามแพทย์

 • ประจำเดือน

 •  11455
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาวันที่11แล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่17(ประจำเดือนมา7วัน)หลั่งในมีโอกาสท้องไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ 11455,

                       หากประจำเดือนมาวันที่  11 แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 17 เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 7  นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% 

                       อย่างไรก็ตาม หากโดยปกติ มีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่น้อยกว่า 24 วัน ระยะปลอดภัย 7 วัน ก็อาจใช่ไม่ได้ และโอกาสในการตั้งครรภ์ก็อาจมีได้ค่ะ (ระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือน ให้นับจากวันแรกของประจำเดือนในรอบก่อน จนถึงก่อนวันแรกของการมีประจำเดือนในรอบถัดไปค่ะ)

                       หลังจากนี้ หากจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ก็ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ เช่น ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด เป็นต้น