ถามแพทย์

 • ก่อนเป็นประจำเดือน 2 วัน ได้ฉีดวัคซีนบาดทะยักและพิษสุนัขบ้า แล้วประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ

 •  แก้ม อิ้
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ พอดีก่อนหนูเป็นประจำเดือน2วันหนูได้ไปฉีดยาพิษสนัทบ้าเเละบาดทะยัก แล้วหมอให้ยาฆ่าเชื้อมาทาน แล้วพอหนูเป็นประจำเดือนมันน้อยมากกว่าปกติคะ มันเป็นผลจากยาที่ฉีดและยาที่กินไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ แก้ม อิ้,

                     การที่ปริมาณเลือดประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น  การมีความเครียด ไม่ว่าจะเป็นความเครียดที่มีสาเหตุจากความคิดและจิตใจ หรือเป็นความเครียดที่เกิดกับทางร่างกาย (physiological stress) เช่น มีบาดแผลตามร่างกาย การผ่าตัด การเป็นไข้ติดเชื้อ การออกกำลังกายอย่างหักโหม อดนอน ร่างกายมีน้ำหนักลดลง เป็นต้น นอกจากนี้ อาจเกิดจากมีภาวะโลหิตจาง ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ มีพังผืดในโพรงมดลูก ผลของการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เป็นต้น

                      ทั้งนี้ หากมีประวัติโดนสัตว์กัดจนเกิดบาดแผล หรือมีความเครียดเกิดขึ้นนำมาก่อน ก็อาจเป็นสาเหตุได้ หรือหากฉีดวัคซีนแล้วเกิดมีไข้ ก็อาจเป็นสาเหตุได้ด้วยเช่นกัน

                      แนะนำควรสังเกตประจำเดือนในรอบเดือนต่อๆ ไปก่อน หากยังคงมาปริมาณน้อยมากทุกๆ รอบเดือน ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ