ถามแพทย์

 • บริจาคเลือด ส่งผลให้ประจำเดือนมาช้าไหม

 •  Paktee Pakteema
  สมาชิก
  หากไปบริจาคเลือดมา จะส่งผลให้ประจำเดือนมาช้าไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Paktee Pakteema,

                    การที่ประจำเดือนมาช้า อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้ เช่น

                    - การตั้งครรภ์

                    - การมีความเครียด โดยอาจเป็นความเครียดที่มีสาเหตุจากความคิดและจิตใจ หรือเป็นความเครียดที่เกิดกับทางร่างกาย (physiological stress) เช่น การเป็นไข้ติดเชื้อ การผ่าตัด การออกกำลังกายอย่างหักโหม การทำงานหนัก การมีบาดแผลขนาดใหญ่ตามร่างกาย รวมไปถึงการบริจาคเลือดด้วย นอกจากนี้ การบริจาคเลือด อาจส่งผลทำให้เกิดภาวะโลหิตจางชั่วคราวได้

                     - มีน้ำหนักลดหรือเพิ่มขึ้นเร็ว

                     หากที่ผ่านมา ได้มีเพศสัมพันธ์ อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจไม่พบ ก็น่าจะเป็นผลจากการที่ไปบริจาคเลือดมาได้ค่ะ แนะนำควรรอประจำเดือนต่อไปก่อน ประจำเดือนก็น่าจะมาในที่สุดค่ะ