ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาวันที่ 11 ม.ค แล้วมาอีกวันที่ 25 ม.ค ผิดปกติไหม แล้วเดือนนี้ประจำเดือนยังไม่มา

  •  Krittayot Nooin
    สมาชิก
    ประจำเดือนมาวันที่ 11 ม.ค แล้วก็มาวันที่ 25 ม.ค อีกรอบ นี้ผิดปกติมั้ยคะ แล้วเดือนนี้ประจำเดือนยังไม่มาทีมีอะไรเกี่ยวข้องกับที่มาเมื่อวันที่ 25 มั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Chomkam,

                           หากประจำเดือนมาวันที่ 11 ม.ค. แล้ววันที่ 25 ม.ค. ได้มีประจำเดือนมาอีก เท่ากับมีระยะห่างที่ 14 วัน ถือว่ามีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สั้นกว่าปกติ ซึ่งอาจไม่ใช่เลือดประจำเดือนก็ได้ ดังนั้น หากที่ผ่านมา ได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็ให้รอดูประจำเดือนในรอบต่อๆ ไปก่อน ซึ่งประจำเดือนในรอบต่อไป ก็ควรจะมาประมาณวันที่ 25 ก.พ. ค่ะ แต่หากหลังจากนี้ ประจำเดือนได้ขาดหายไป หรือเกิดมีเลือดประจำเดือนออกมาบ่อยๆ อีก โดยที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ยาฮอร์โมนใดๆ แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เช่น การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น