ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาวันที่ 9 ม.ค. แล้ววันที่ 31 ม.ค.มาอีก สีน้ำตาล ปริมาณน้อย จะท้องไหม

  •  Hr At
    สมาชิก
    ประเดือนมาเร็วมาก เป็นวันที่ 9ม.ค.พอวันที่31ม.ค.มาใหม่ เป็นสีน้ำตาลเข้มมาน้อยมาก แต่เป็นมาสองวันแล้ว พอเปื้อนและหยุดไหลไปเอง สงสัยว่าจะตั้งครรภ์มั้ย ไม่มีอาการปวดท้อง แต่สิวขึ้นเยอะผิดปกติ .

    สวัสดีค่ะ คุณ Hr At,

                          หากประจำเดือนมาวันที่ 9 ม.ค. แล้ววันที่ 31 ม.ค. ได้มาอีก เท่ากับมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ 22 วัน ถือว่าเป็นระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ปกติดี (ระยะห่างที่ปกติคือ 21-35 วัน) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาเร็วกว่าที่เคยมา และมีปริมาณน้อย ก็อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้ เช่น เป็นเลือดออกช่วงไข่ตก เป็นเลือดล้างหน้าเด็ก หรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น อาจต้องลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย โดยควรตรวจหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะ หากตรวจไม่พบ เลือดดังกล่าวก็อาจเป็นประจำเดือนที่มีปริมาณน้อยกว่าปกติจากสาเหตุต่างๆ ได้ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น แนะนำควรสังเกตประจำเดือนในรอบต่อๆ ไป ว่าจะมาเป็นปกติหรือไม่ หากยังคงมีปริมาณน้อยมาก หรือเกิดมีเลือดออกกะปริดกะปรอยผิดปกติมาอีกเรื่อยๆ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ