ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินบ่อย เดือนละครั้ง ประจำเดือนมาเดือนเว้นเดือน เป็นเพราะอะไร

  • ประจำเดือนมาเดือนเว้นเดือน. เเต่กินยาคุมฉุกเฉินบ่อยเดือล่ะครั้ง. ท้าไม่กินยาคุมประจำเดือนก็ไม่มา อยากทราบว่าท้องไม่หรือเปนเพร่ะอะไรค่ะ. #เวลามีเพศสัมพันธ์ใส่ทุกเกือบทุกครั้งเเต่หลั่งนอกก็มีค่ะ. ตอบหน่อยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ กัลยากร ราหล้า,

                          ยาคุมฉุกเฉินนั้น มีปริมาณฮอร์โมนที่สูง ดังนั้น ย่อมมีผลต่อการทำงานของรังไข่ อาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติ หรือทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติ คือไม่มา หรือมาช้าได้

                         ดังนั้น การที่มีเลือดออกหลังจากทานยาคุมฉุกเฉิน เลือดที่ออกน่าจะเกิดจากผลของยา ไม่ได้เกิดจากการทำงานของรังไข่และการตกไข่ที่ปกติ ดังนั้น หลังจากนี้ ก็ไม่ควรทานยาคุมฉุกเฉินเข้าไปอีก และควรรอประจำเดือนให้มาก่อน เมื่อประจำเดือนมาแล้ว แนะนำควรเริ่มใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด เป็นต้น โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ในขณะที่ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58%-95% ค่ะ 

                          และในระหว่างที่รอให้ประจำเดือนมา ควรใช้ถุงยางอนามัยป้องกันไปก่อน โดยหากใช้ได้อย่างถูกต้อง ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์เพียง 2% ดังนั้น จึงไม่ควรทานยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วยโดยไม่จำเป็นค่ะ