ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินแล้วประจำเดือนมานิดเดียว จะท้องไหม

  • หนูกินยาคุมฉุกเฉิน ประจำเดือนมานิดเดียว เกี่ยวกับกินยาคุมฉุกเฉินไหมค่ะ ถ้าประจำเดือนมาแล้วคือไม่ท้องใช่ไหมค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ จารุณี แก้วศรี

    หลังจากที่รับประทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน ภายในช่วง 7วันแรก อาจมีเลือดออกกระปริดกระปรอยได้ค่ะ ซึ่งหากไม่ตั้งครรภ์ ประจำเดือนจริงๆจะมาภายหลังโดยอาจมาก่อนหรือหลังจากรอบปกติได้ค่ะ

    แนะนำคุณ จารุณี แก้วศรี รอดูอาการก่อนนะคะ

    หากกังวล สามารถทดสอบการตั้งครรภ์ได้หลังการมีเพศสัมพันธ์ 2สัปดาห์ค่ะ