ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาน้อย มาได้ 3 วัน มีสีน้ำตาลเข้มไม่มีกลิ่น ผิดปกติไหม

 •  Thananya I'd
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาน้อย มาได้3วันแล้วค่ะ มีสีน้ำตาลเข้มไม่มีกลิ่น เหนียวข้น มีความผิดปกติมั้ยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Thananya I'd,

                    หากประจำเดือนมาในช่วงวันที่ที่ควรจะมา หรือมีระยะห่างจากประจำเดือนในรอบก่อนที่ 21-35 วัน และมีเลือดออกนาน 2-7 วัน เลือดที่ออกมาก้น่าจะเป้นประจำเดือน ส่วนการที่มีปริมาณน้อยกว่าปกติ อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป อดนอน มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น และเมื่อเลือดมีปริมาณน้อย เลือดจึงไหลออกจากมดลูกช้า ทำให้เลือดสัมผัสกับอากาศและความเป็นกรดในช่องคลอดนานขึ้น เลือดจึงกลายเป็นสีน้ำตาลได้

                     แต่หากเลือดที่ออกไม่ได้อยู่ในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา เลือดดังกล่าวอาจไม่ใช่ประจำเดือน แต่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแท้งเกิดขึ้น ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ เป็นต้น ดังนั้น หากไม่ใช่ช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา หรือมีเลือดออกผิดปกติมาอีกเรื่อยๆ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ