ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์หลังประจำเดือนหมดสองวัน จะท้องไหม

  •  thbjj
    สมาชิก
    มีอะไรกะแฟนหลังประเดือนหมด 2 วัน จะท้องมั้ยคะ

     สวัสดีค่ะ คุณ thbjj,

                               การนับระยะปลอดภัยนั้น ให้นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา (ไม่ใช่วันที่ประจำเดือนหมด) จนถึงวันที่มีเพศสัมพันธ์ หากนับได้ไม่เกิน 7 วัน ถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ดังนั้น ให้คุณ thbjj ลองนับจากวันแรกที่ประจำเดือนมาจนถึงวันที่มีเพศสัมพันธ์ดูค่ะ ว่านับได้กี่วัน หากเกิน 7 วัน ก็จะถือว่าเลยระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์อาจมีได้